0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

ARRABBIATA SAUCE - 340g
169.00 ฿
FRESH TOMATO SAUCE - 340g
169.00 ฿
PESTO SAUCE - 340g
499.00 ฿
RUSTIC RAGOUT - 340g
279.00 ฿
BEEF RAGOUT - 340g
349.00 ฿
PORCINI & SAUSAGE - 340g
499.00 ฿
N'DUIA SAUCE - 340g
359.00 ฿
OCTOPUS & TOMATO SAUCE LIGURIA'S STYLE - 340g
279.00 ฿
TUNA PUTTANESCA - 340g
219.00 ฿
TRUFFLE CHEESE CREAM - 340g
750.00 ฿
LAMB RAGOUT - 340g
439.00 ฿
ARTICHOKE CREAM - 340g
399.00 ฿
BAGNA CAUDA - 340g
299.00 ฿
WALNUT PESTO - 340g
499.00 ฿
SALSA TONNATA - 340g
399.00 ฿
SALSA VERDE - 340g
299.00 ฿

Language
English
Open drop down