LINE: @jetdeli (ตัวพิมพ์เล็ก)

- ส่งฟรีบางกอกซิตี้เซ็นเตอร์ - สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 thb

0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

แป้งพิซซ่า 00 5 STAGIONI - 1 กก
106.00 ฿
POLENTA FARINA MAIS WHITE GLUTEN FREE - 500g
179.00 ฿
RISCOSSA ARBORIO RICE 1 Kg
199.00 ฿
RISCOSSA CARNAROLI RICE 1 Kg
199.00 ฿
ข้าวคาร์นาโรลี AIRONI - 1 กก
368.00 ฿
ข้าว VENERE NERO GLI AIRONI - 1 กก
416.00 ฿