LINE: @jetdeli (ตัวพิมพ์เล็ก)

- ส่งฟรีบางกอกซิตี้เซ็นเตอร์ - สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 thb

0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

ซาลามี่นาโปลี - 100 กรัม
149.00 ฿
ซาลามี่มิลาโน่ - 100 กรัม
248.00 ฿
ซาลามี่ DEL PASTORE - 100 กรัม
239.00 ฿
ซาลามี่ TOSCANO DOP - 100 กรัม
269.00 ฿
NDUJA CALABRESE - 200g
390.00 ฿
ขายหมดแล้ว
ซาลามี่มิลาโน่ - 100 กรัม
399.00 ฿
SPIANATA CALABRA PICCANTE - Spicy Salami - 100g
195.00 ฿
LUGANEGA
247.00 ฿
LUGANEGA SPICY
247.00 ฿
SALSICCIA SPICY
จาก 247.00 ฿
SALSICCIA
จาก 257.00 ฿
COTECHINO - average 550g
327.00 ฿
ZAMPONE - average 1.750 Kg
1,142.00 ฿
แฮมโซฟราโน่ปรุงสำเร็จ - 100 กรัม
1,460.00 ฿