LINE: @jetdeli (ตัวพิมพ์เล็ก)

- ส่งฟรีบางกอกซิตี้เซ็นเตอร์ - สั่งซื้อขั้นต่ำ 500 thb

0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

DRAGO - TUNA PATE' - 180g
450.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH BLACK OLIVES - 180g
476.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH ROASTED PEPPERS - 180g
476.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH SICILIAN ORANGES - 180g
475.00 ฿
PARENTE - MEDITERRANEAN TUNA PASTA SAUCE WITH EVO OIL
299.00 ฿
SOMMARIVA - TUNA & ORANGE CREAM - 100g
598.00 ฿
DRAGO - TUNA PESTO -180g
581.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH ARTICHOKES - 180g
476.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH SUNDRIED TOMATOES - 180g
554.00 ฿
DRAGO - TUNA CREAM WITH SICILIAN ALMONDS - 180g
554.00 ฿
DRAGO - TUNA FILLETS IN EVO OIL - 125g
450.00 ฿
DRAGO - SALMON FILLETS IN EVO OLIVE OIL - 200g
704.00 ฿
PARENTE - PEPPERS FILLED WITH TUNA IN SUNFLOWER OIL
585.00 ฿