0

รถเข็นของคุณว่างเปล่า

DI IORIO - WHOLE BLACK TRUFFLE IN BRINE 25g

แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีผลิตภัณฑ์นี้:

Black Truffle (Tuber Aestivum Vitt.) 100%

INGREDIANTS:
Black Truffle (Tuber Aestivum Vitt.) brine

EXPIRATION:
36 months in the original packaging and in normal warehouse conditions at room temperature, but our company has decided to label products with a maturity of 27 months for additional safety.

SHELF LIFE:
36 months in original packaging and in normal warehouse at room temperature but, our company has decided to label products with expiry of 27 months for more security.

STORAGE:
At room temperature. Once the package is opened, cover with olive oil and place in the fridge.
Do not expose to sunlight and heat sources.

PRESERVATION:
Keep in cool and dry place. Once opened, cover the product with olive oil and keep refrigerated.
Do not expose to direct sunlight or heat sources.

    Language
    English
    Open drop down